PREZZARIO tappeti

 

PULITURA

TRATTAMENTO ANTIODORE

SBIANCAMENTO FRANGIA

RIFACIMENTO BORDO

RICOSTRUZIONE FRANGIA

 

 

6,50

2,00

12,00

25,00

50,00

 

 

al kg.

al kg.

al mt.

al mt.

al mt.